Kalba
Categories
Svarbu!
Tinklapyje pateikiama informacija yra bendro pobūdžio ir negali būti laikoma oficialia teisine konsultacija.

07 Gru Kaip nuginčyti nekonkuravimo susitarimą?

Pastaraisiais metais darbdavių tarpe vis labiau plinta nekonkuravimo susitarimai, sudaromi su darbuotojais, siekiant apsaugoti darbdavio verslą nuo papildomos konkurencijos. Tačiau dažnai šiuose susitarimuose nustatytos sąlygos yra neproporcingos, nesąžiningos ir nepagrįstai riboja darbuotojų teises įsidarbinti ar kurti savo verslą.

Tokiu atveju darbuotojai gali elgtis trejopai:

  1. Jeigu yra rimtas pagrindas teigti, jog nekonkuravimo susitarimas ar jo dalis yra neproporcinga, tuomet darbuotojas gali užimti pasyvią poziciją, nekreipti dėmesio į susitarimą ir pradėti dirbti konkuruojančioje įmonėje arba kurti savo verslą. Vis dėlto šiuo atveju reikia pamatuoti riziką, nes darbdavys, sužinojęs, kad darbuotojas su juo konkuruoja, gali pradėti teisminį procesą dėl nekonkuravimo susitarimo pažeidimo ir nuostolių atlyginimo;
  2. Kita galimybė – vienašališkas nekonkuravimo susitarimo nutraukimas, t. y. darbuotojas turėtų surašyti argumentuotą pranešimą dėl nekonkuravimo susitarimo nutraukimo ir įteikti jį darbdaviui. Šiuo atveju taip pat išlieka rizika, kad darbdavys, gavęs tokį darbuotojo pranešimą ir neketindamas nusileisti, ginčą perkels į teismą;
  3. Galiausiai, darbuotojas gali būti aktyvus ir pats kreiptis į teismą dėl nekonkuravimo susitarimo pripažinimo negaliojančiu ir, priklausomai nuo situacijos, reikalauti nuostolių atlyginimo iš darbdavio. Kaip yra išaiškinęs Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, nekonkuravimo susitarimas savaime neprieštarauja įstatymams, jis priskiriamas nuginčijamiems sandoriams, todėl gali būti pripažintas negaliojančiu teismine tvarka, Civilinio kodekso nustatytais sandorių negaliojimo pagrindais, pareiškus ieškinį.

Kokiais atvejais galima siekti nekonkuravimo susitarimo nuginčijimo?

  1. Nekonkuravimo susitarimo negalima sudaryti su bet kokiais darbuotojais. Darbuotojas, su kuriuo sudaromas toks susitarimas, išėjęs iš darbo turi realiai sugebėti konkuruoti su darbdaviu ir tokiu būdu daryti jam žalą, t. y. darbuotojas turi žinoti svarbią darbdavio informaciją, reikšmingus verslo procesus, sprendimus, derybines pozicijas, konkurencinius pranašumus ir t. t. Jeigu darbuotojas yra paprastas, eilinis darbdavio pasamdytas asmuo, tada nekonkuravimo susitarimas neturėtų būti sudaromas.
  2. Draudimo konkuruoti terminas yra nepagrįstai ilgas. Įstatymu nustatytas ir leidžiamas maksimalus konkurencijos draudimo terminas yra 2 metai, tačiau net ir 2 metų terminą galima nuginčyti, nes ne visais atvejais jis bus protingas bei atitiks darbuotojo konkurencijos ribojimo tikslus. Be abejo, ilgesnis nei 2 metų terminas taip pat bus nuginčijamas.
  3. Neproporcingai išplėsti nekonkuravimo veiksmai bei verslo sritys, kuriose draudžiama konkuruoti. Nekonkuravimo susitarime darbdavys gali numatyti, jog darbuotojui bus draudžiama konkuruoti ne tik toje verslo srityje, kurioje darbdavys vykdo veiklą, bet ir kitose susijusiose srityse. Toks neproporcingas verslo sričių išplėtimas gali daryti nemenką žalą darbuotojui ir dėl to pripažintas negaliojančiu.
  4. Nekonkuravimo teritorija yra pernelyg plati. Nekonkuravimo susitarimuose dažniausiai nurodoma, kad darbuotojui draudžiama konkuruoti visoje Lietuvos teritorijoje. Vis dėlto, ne visuomet tokia plati konkurencijos draudimo teritorija gali būti pateisinama. Pavyzdžiui, jeigu darbdavys dirba tik su savo buveinės teritorijos klientais, jis negalėtų reikalauti, kad darbuotojas nekonkuruotų visoje Lietuvoje.
  5. Kompensacija už nekonkuravimą yra labai maža. Kompensacija už darbuotojo įsipareigojimą tam tikrą laiką nekonkuruoti yra viena iš esminių nekonkuravimo susitarimo sąlygų, todėl, jeigu tokia kompensacija yra neproporcingai maža (pavyzdžiui, darbuotojas gavo 5000 Lt atlyginimą, o kompensacija sudaro vos 100 Lt), tuomet susitarimą galima pripažinti negaliojančiu.
  6. Kompensacija mokama su kokiomis nors išlygomis. Kadangi paprastai nekonkuravimo susitarimuose numatoma, kad darbuotojas negali konkuruoti su darbdaviu be jokių išlygų, lygiai taip pat ir kompensacija už nekonkuravimą darbuotojui turėtų būti mokama be jokių išlygų. Pavyzdžiui, nekonkuravimo susitarimas gali būti nuginčytas, jeigu darbdavys įpareigoja darbuotoją nekonkuruoti, tačiau susitarime nurodo, kad nemokės kompensacijos, kai darbuotojas įsidarbins nekonkuruojančioje įmonėje.

Ši informacija negali būti laikoma teisine konsultacija ir naudojama individualiems teisiniams atvejams. Tinkama ir kvalifikuota teisinė konsultacija gali būti suteikiama tik tinkamai ir išsamiai įvertinus visas reikšmingas kiekvieno konkretaus atvejo faktines aplinkybes. Norėdami kreiptis dėl teisinės konsultacijos, susisiekite elektroniniu paštu info@versum.lt arba telefonu +370 5 2409715.

Tags: