Kalba
Categories
Svarbu!
Tinklapyje pateikiama informacija yra bendro pobūdžio ir negali būti laikoma oficialia teisine konsultacija.
 

Paslaugos

Mūsų teikiamos teisinės paslaugos
Transporto teisė

Rengiame ir peržiūrime krovinių bei keleivių vežimo, ekspedijavimo, logistikos, sandėliavimo ir kitas sutartis, konsultuojame dėl šių sutarčių sudarymo, vykdymo, pakeitimo ir nutraukimo;

Ruošiame pretenzijas, atsakymus į pretenzijas, instrukcijas ir kitus transporto įmonės veikloje naudojamus dokumentus;

Rengiame teisines išvadas dėl vežėjo civilinės atsakomybės taikymo, ribojimo, paskirstymo ir atleidimo nuo jos;

Konsultuojame dėl CMR ir TIR konvencijų, AETR susitarimo taikymo, Europos Sąjungos teisinio reguliavimo transporto srityje;

Konsultuojame kitais su vietiniu ar tarptautiniu krovinių bei keleivių pervežimu susijusiais klausimais;

Atstovaujame ginčuose dėl krovinių vežimo, vežėjo civilinės atsakomybės taikymo, draudimo, žalos atlyginimo ir kt.;

Atstovaujame ginčuose su valstybės institucijomis, muitine;

Administruojame krovinių žalas.

Darbo teisė

Konsultuojame darbuotojų priėmimo, atleidimo, komandiravimo, darbo apmokėjimo, drausminės ir materialinės atsakomybės bei kitais klausimais;

Rengiame nestandartines darbo sutartis bei įmonės vidaus teisės aktus (darbo tvarkos taisykles, pareigines instrukcijas ir kt.);

Rengiame įmonės ir kitų rūšių kolektyvines sutartis;

Konsultuojame darbuotojų nuomos klausimais;

Konsultuojame dėl profesinių sąjungų ir darbo tarybų steigimo bei santykių su jomis;

Ruošiame visiškos materialinės atsakomybės sutartis;

Rengiame darbuotojų konfidencialumo ir nekonkuravimo susitarimus;

Konsultuojame dėl darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų bei teisinio reguliavimo;

Konsultuojame dėl Europos Sąjungos teisinio reguliavimo darbo ir socialinės apsaugos srityje;

Konsultuojame dėl užsienio piliečių įdarbinimo Lietuvoje, taip pat Lietuvos piliečių įdarbinimo užsienyje;

Konsultuojame dėl valstybės tarnybos teisinių santykių;

Atstovaujame tiek individualiuose, tiek kolektyviniuose darbo ginčuose.

Sutarčių teisė

Rengiame įvairias sutartis (pirkimo-pardavimo, nuomos, rangos, nekilnojamojo turto pirkimo, paslaugų teikimo, panaudos, paskolos, bendradarbiavimo, teisių perleidimo ir kt.);

Konsultuojame dėl sutarčių sudarymo, keitimo, vykdymo, nutraukimo ir pripažinimo negaliojančiomis;

Atliekame sutarčių teisinį įvertinimą;

Konsultuojame sutarčių įvykdymo užtikrinimo klausimais (hipoteka, laidavimas, rankpinigiai ir kt.);

Konsultuojame dėl sutartinių teisių ir pareigų perleidimo;

Konsultuojame dėl civilinės atsakomybės taikymo, atleidimo nuo jos.

Skolų išieškojimas

Ikiteisminiu bei teisminiu būdu išieškome skolas;

Ruošiame pretenzijas ir kitus dokumentus dėl netinkamo sutarčių vykdymo bei skolų išieškojimo;

Rengiame pareiškimus dėl teismo įsakymo, ieškinius dokumentinio proceso tvarka, ieškinius dėl skolos priteisimo bendrąja tvarka.

Atstovavimas ir ginčų sprendimas

Atstovaujame sudarant ar pakeičiant verslo sandorius, derybose dėl verslo sandorių;

Atstovaujame ikiteisminiuose ginčuose bei santykiuose su valstybės ir savivaldybių institucijomis;

Padedame tarpininkauti su antstoliais bei notarais;

Atstovaujame darbo bylose darbo ginčų komisijose, veikiančiose prie Valstybinės darbo inspekcijos;

Rengiame įvairius procesinius dokumentus (ieškinius, priešieškinius, atsiliepimus, dublikus, triplikus, atskiruosius, apeliacinius, kasacinius skundus, taikos sutartis ir kt.).

Licencijos ir leidimai

Konsultuojame ir rengiame dokumentus norint gauti:

Mokėjimo įstaigos licenciją;

Elektroninių pinigų įstaigos licenciją;

Kredito unijos licenciją;

Finansų maklerio įmonės licenciją;

Finansų patarėjo įmonės licenciją.

Taip pat konsultuojame ir rengiame dokumentus dėl įrašymo į viešąjį vartojimo kredito davėjų sąrašą bei valiutos keityklos operatorių sąrašą.

Finansų teisė

Konsultuojame finansų įstaigų veiklos reguliavimo klausimais;

Atstovaujame derybose ir konsultuojame dėl finansavimo sandorių (kreditavimo, lizingo, faktoringo, banko garantijos ir kt. sutarčių) sudarymo;

Atliekame finansavimo sandorių auditą;

Konsultuojame įvairių finansinių paslaugų reguliavimo ir teikimo klausimais;

Konsultuojame dėl mokėjimo kortelių, elektroninių pinigų ir kitų mokėjimo priemonių reguliavimo bei jų panaudojimo galimybių;

Rengiame sutartis ir vidaus dokumentus, reikalingus teikiant finansines paslaugas;

Konsultuojame pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos klausimais;

Atstovaujame įmonių ir vartotojų ginčuose su finansų įstaigomis;

Konsultuojame dėl VISA/MasterCard narystės ir jos formų, siūlomų finansinių produktų;

Rengiame VISA/MasterCard narystei reikalingus dokumentus.