язык
Kаталог
ВАЖНО!
Блог содержит информацию общего характера и не может рассматриваться в качестве формального юридического совета.
 

УСЛУГИ

Мы предоставляем юридические услуги
Transporto teisė

Rengiame ir peržiūrime krovinių bei keleivių vežimo, ekspedijavimo, logistikos, sandėliavimo ir kitas sutartis, konsultuojame dėl šių sutarčių sudarymo, vykdymo, pakeitimo ir nutraukimo;

Ruošiame pretenzijas, krovinio priėmimo-perdavimo aktus, instrukcijas ir kitus transporto įmonės veikloje naudojamus dokumentus;
Rengiame teisines išvadas dėl vežėjo civilinės atsakomybės taikymo, ribojimo, paskirstymo ir atleidimo nuo jos;
Konsultuojame dėl CMR ir TIR konvencijų, AETR susitarimo taikymo, Europos Sąjungos teisinio reguliavimo transporto srityje;
Konsultuojame kitais su vietiniu ar tarptautiniu krovinių bei keleivių pervežimu susijusiais klausimais;
Atstovaujame ginčuose dėl krovinių vežimo, vežėjo civilinės atsakomybės taikymo, draudimo, žalos atlyginimo ir kt.;
Atstovaujame ginčuose su valstybės institucijomis, muitine;
Administruojame krovinių žalas.

Darbo teisė

Konsultuojame darbuotojų priėmimo, atleidimo, komandiravimo, darbo apmokėjimo, drausminės ir materialinės atsakomybės bei kitais klausimais;

Rengiame nestandartines darbo sutartis bei įmonės vidaus teisės aktus (darbo tvarkos taisykles, pareigines instrukcijas ir kt.);
Rengiame įmonės ir kitų rūšių kolektyvines sutartis;
Konsultuojame darbuotojų nuomos klausimais;
Konsultuojame dėl profesinių sąjungų ir darbo tarybų steigimo bei santykių su jomis;
Ruošiame visiškos materialinės atsakomybės sutartis;
Rengiame darbuotojų konfidencialumo ir nekonkuravimo susitarimus;
Konsultuojame dėl darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų bei teisinio reguliavimo;
Konsultuojame dėl Europos Sąjungos teisinio reguliavimo darbo ir socialinės apsaugos srityje;
Konsultuojame dėl užsienio piliečių įdarbinimo Lietuvoje, taip pat Lietuvos piliečių įdarbinimo užsienyje;
Konsultuojame dėl valstybės tarnybos teisinių santykių;
Atstovaujame tiek individualiuose, tiek kolektyviniuose darbo ginčuose.

Sutarčių teisė

Rengiame įvairias sutartis (pirkimo-pardavimo, nuomos, rangos, nekilnojamojo turto pirkimo, paslaugų teikimo, panaudos, paskolos, bendradarbiavimo, teisių perleidimo ir kt.);

Konsultuojame dėl sutarčių sudarymo, keitimo, vykdymo, nutraukimo ir pripažinimo negaliojančiomis;
Atliekame sutarčių teisinį įvertinimą;
Konsultuojame sutarčių įvykdymo užtikrinimo klausimais (hipoteka, laidavimas, rankpinigiai ir kt.);
Konsultuojame dėl sutartinių teisių ir pareigų perleidimo;
Konsultuojame dėl civilinės atsakomybės taikymo, atleidimo nuo jos.

Įmonių teisė

Konsultuojame pasirenkant įmonės teisinę formą, valdymo struktūrą;

Rengiame įmonės vidaus dokumentus (darbo reglamentus, vidaus taisykles, instrukcijas ir kt.);
Konsultuojame įmonių reorganizavimo, likvidavimo ir bankroto klausimais;
Konsultuojame įstatinio kapitalo formavimo, didinimo ar mažinimo klausimais;
Atstovaujame bendrovių ir akcininkų interesams sprendžiant ginčus tarp akcininkų, taip pat tarp bendrovės ir akcininkų;
Konsultuojame dėl akcijų pirkimo, pardavimo, akcininkų teisių ir jų įgyvendinimo, rengiame akcijų pirkimo-pardavimo bei akcininkų sutartis;
Atliekame teisinį įmonės vidaus dokumentų bei sutarčių auditą;
Konsultuojame bendraisiais įmonių veiklos ir valdymo klausimais.

Skolų išieškojimas

Ikiteisminiu bei teisminiu būdu išieškome skolas;

Ruošiame pretenzijas ir kitus dokumentus dėl netinkamo sutarčių vykdymo bei skolų išieškojimo;
Rengiame pareiškimus dėl teismo įsakymo, ieškinius dokumentinio proceso tvarka, ieškinius dėl skolos priteisimo bendrąja tvarka;
Išieškome skolą iš užsienio valstybės skolininko pasitelkiant Europos mokėjimo įsakymo procedūrą.

Atstovavimas ir ginčų sprendimas

Atstovaujame sudarant ar pakeičiant verslo sandorius, derybose dėl verslo sandorių;

Atstovaujame ikiteisminiuose ginčuose bei santykiuose su valstybės ir savivaldybių institucijomis;
Padedame tarpininkauti su antstoliais bei notarais;
Rengiame įvairius procesinius dokumentus (ieškinius, priešieškinius, atsiliepimus, dublikus, triplikus, atskiruosius, apeliacinius, kasacinius skundus, taikos sutartis ir kt.). Licencijos ir leidimai

Informacinių technologijų teisė

Rengiame ir peržiūrime sutarčių projektus su informacinių paslaugų teikėjais (interneto puslapių, programinės įrangos kūrimo, programavimo paslaugų ir kt.);

Giname Jūsų teises ir interesus ginčuose dėl domenų vardų registravimo;
Atstovaujame ginčuose dėl teisių į programinę įrangą pažeidimo;
Atstovaujame ginčuose dėl teisės pažeidimų elektroninėje erdvėje;
Konsultuojame dėl neteisėto ir žalingo informacijos turinio kontrolės internete;
Konsultuojame elektroninės komercijos klausimais;
Konsultuojame dėl prekybos ir paslaugų teikimo elektroninėmis priemonėmis reikalavimų.

Licenzijos ir leidimai

Mokėjimo įstaigos licencijos;

Elektroninių pinigų įstaigos licencijos;
Kredito unijos licencijos;
Valdymo įmonės licencijos;
Finansų maklerio įmonės licencijos;
Finansų patarėjo įmonės licencijos;
Įrašymo į viešąjį vartojimo kredito davėjų sąrašą.

Finansų teisė

Konsultuojame finansų įstaigų veiklos reguliavimo klausimais;

Atstovaujame derybose ir konsultuojame dėl finansavimo sandorių (kreditavimo, lizingo, faktoringo, banko garantijos ir kt. sutarčių) sudarymo;
Atliekame finansavimo sandorių auditą;
Konsultuojame įvairių finansinių paslaugų reguliavimo ir teikimo klausimais;
Konsultuojame dėl mokėjimo kortelių, elektroninių pinigų ir kitų mokėjimo priemonių reguliavimo bei jų panaudojimo galimybių;
Rengiame sutartis ir vidaus dokumentus, reikalingus teikiant finansines paslaugas;
Konsultuojame pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos klausimais;
Atstovaujame įmonių ir vartotojų ginčuose su finansų įstaigomis;
Konsultuojame dėl VISA/MasterCard narystės ir jos formų, siūlomų finansinių produktų;
Rengiame VISA/MasterCard narystei reikalingus dokumentus.

Intelektinės nuosavybės teisė

Registruojame Jūsų naudojamą prekių ženklą Valstybiniame patentų biure Lietuvoje;

Registruojame Bendrijos prekių ženklus;
Registruojame tarptautinius prekių ženklus;
Rengiame dokumentus dėl teisių į prekių ženklą perdavimo;
Rengiame licencines sutartis dėl prekių ženklo naudojimo;
Rengiame apeliacijas ir protestus Valstybiniam patentų biurui dėl prekių ženklų, patentų ir dizaino;
Ginčijame kitų asmenų įregistruotus prekių ženklus, panašius ar tapačius į Jums priklausantį prekių ženklą;
Rengiame reikalavimus tretiesiems asmenims nenaudoti Jums priklausančio prekių ženklo ar jo žymens;
Giname teises į juridinio asmens pavadinimą;
Atstovaujame sprendžiant ginčus dėl teisių į interneto adresą (subdomeną);
Atstovaujame sprendžiant ginčus, kylančius iš prekių ženklų, dizaino, patentų naudojimo;
Atstovaujame sprendžiant ginčus dėl patentų registracijos;
Konsultuojame sprendžiant klausimus dėl Jūsų sukurto dizaino registracijos, teisių perleidimo, licencinių sutarčių sudarymo bei teisių pažeidimo.