Kalba
Categories
Svarbu!
Tinklapyje pateikiama informacija yra bendro pobūdžio ir negali būti laikoma oficialia teisine konsultacija.

09 Geg Skolų išieškojimas pasitelkiant pareiškimą dėl teismo įsakymo išdavimo

Pareiškimas dėl teismo įsakymo išdavimo yra pats paprasčiausias skolų išieškojimo teisminiu keliu instrumentas. Kreipiantis į teismą su pareiškimu dėl teismo įsakymo išdavimo reikia mokėti tik ketvirtadalį įprasto žyminio mokesčio – gerokai mažiau nei teikiant teismui ieškinį dėl skolos išieškojimo. Be to, pareiškimas visuomet yra vienodos standartinės formos ir užima tik vieną lapą, todėl yra greitai išnagrinėjamas.

Kada galima pateikti pareiškimą dėl teismo įsakymo išdavimo?

Pareiškimą dėl teismo įsakymo išdavimo galima pateikti šiuo atveju:

  • Dėl piniginių reikalavimų, kurie gali atsirasti iš sutarties, delikto (teisės pažeidimo), darbo santykių, išlaikymo priteisimo ir pan.

Vis dėlto, pareiškimo negalima pateikti teismui, jei yra bent viena iš šių sąlygų:

  • Kreditorius nėra įvykdęs jam priklausančios prievolės ar jos dalies, už kurią reikalaujama sumokėti, o skolininkas reikalauja ją įvykdyti;
  • Kreditorius reikalauja įvykdyti dalį prievolės, tačiau jos yra neįmanoma įvykdyti dalimis (pvz., prievolė grąžinti daiktą);
  • Skolininkas gyvena užsienyje arba užsienyje yra skolininko (juridinio asmens) buveinė (tokiu atveju vienas iš skolų išieškojimo variantų galėtų būti Europos mokėjimo įsakymo procedūra);
  • Skolininko gyvenamoji ir darbo vietos (buveinė) yra nežinomos.

Kaip išieškoti skolą pasitelkiant pareiškimą dėl teismo įsakymo išdavimo?

1. Įrodymų surinkimas. Pirmasis žingsnis, kurį reikia padaryti, norint susigrąžinti nesumokėtus pinigus, yra dokumentų, pagrindžiančių skolą, surinkimas. Tai gali būti sutartis, neapmokėta PVM sąskaita-faktūra, pretenzijos su raginimu apmokėti sąskaitą ir kiti dokumentai. Tiesa, nors prie paties pareiškimo dėl teismo įsakymo išdavimo (jį siunčiant į teismą) įrodymų pridėti nereikia, juos surinkti svarbu dėl dviejų priežasčių: 1) pareiškime vis tiek reikia nurodyti įrodymus, kuriais būtų galima pagrįsti skolą; 2) jei skolininkas, gavęs teismo įsakymą, pateiktų prieštaravimus, kreditoriui, siekiant tęsti skolos išieškojimą teisminiu keliu, visus įrodymus reikėtų pridėti prie ieškinio.

2. Standartinės pareiškimo formos užpildymas. Surinkus visus reikiamus įrodymus, pildoma standartinė vieno lapo pareiškimo dėl teismo įsakymo išdavimo forma. Joje įrašomi duomenys apie kreditorių ir skolininką, skolos, delspinigių ir palūkanų suma, motyvuotas prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones (pvz., turto areštą), taip pat pateikiamas reikalavimą, t. y. skolos buvimą, pagrindžiančių dokumentų sąrašas ir kiti dokumentai, pvz., advokato išrašyta sąskaita, patvirtinanti patirtas bylinėjimosi išlaidas.

Pareiškimų dėl teismo įsakymo išdavimo formas galite atsisiųsti, spausdami čia.

3. Žyminio mokesčio sumokėjimas. Už pareiškimą dėl teismo įsakymo išdavimo mokamas žyminis mokestis, lygus ketvirtadaliui tos sumos, kurią reikėtų mokėti už įprasto ieškinio nagrinėjimą teisme ginčo teisena, tačiau ne mažesnis negu dešimt litų, išskyrus atvejus, kai pagal įstatymus ar teismo nutartimi asmuo nuo žyminio mokesčio sumokėjimo yra visiškai ar iš dalies atleistas arba kada žyminio mokesčio sumokėjimo terminas atidėtas.

4. Pareiškimo teikimas teismui. Užpildytas pranešimas su žyminio mokesčio sumokėjimą patvirtinančiu dokumentu siunčiamas apylinkės teismui. Paprastai pareiškimas teikiamas tam apylinkės teismui, kurio veiklos teritorijoje gyvena ar yra įsikūręs skolininkas. Gavęs pareiškimą, teismas patikrina, ar jis atitinka visus reikalavimus ir nėra aiškiai nepagrįstas (vis dėlto, teismas neprivalo tikrinti kreditoriaus reikalavimo pagrįstumo). Jei pareiškimas neatitinka kurių nors reikalavimų arba yra aiškiai nepagrįstas, teismas gali atsisakyti jį priimti. Pareiškimo dėl teismo įsakymo išdavimo priėmimo klausimas išsprendžiamas ne vėliau kaip kitą dieną nuo jo pateikimo teismui dienos.

Pastaba. Pareiškimą dėl teismo įsakymo išdavimo teismui galima pateikti ir elektroniniu būdu adresu http://liteko.teismai.lt/tieus.

5. Teismo įsakymo išdavimas. Išsprendęs pareiškimo priėmimo klausimą, teismas ne vėliau kaip kitą dieną po pareiškimo priėmimo išduoda kreditoriui teismo įsakymą ir išsprendžia laikinųjų apsaugos priemonių taikymo skolininkui klausimą, jeigu kreditorius reikalavo jas taikyti. Priimtą teismo įsakymą teismas taip pat išsiunčia skolininkui ir pasiūlo jam ne vėliau kaip per dvidešimt dienų nuo pranešimo įteikimo dienos sumokėti kreditoriui priteistas sumas (įskaitant delspinigius bei bylinėjimosi išlaidas) arba pareikšti prieštaravimus dėl kreditoriaus pateikto reikalavimo.

6. Skolininko prieštaravimai. Jeigu skolininkas pateikia prieštaravimus, teismas iš karto panaikina teismo įsakymą. Pabrėžtina, kad prieštaravimai neprivalo būti motyvuoti, t. y. skolininkui užtenka parašyti “Nesutinku su kreditoriaus pateiktu reikalavimu”. Tokiu atveju kreditorius turi teisę rinktis – jis gali per keturiolika dienų teikti tam pačiam teismui ieškinį (kartu primokant trūkstamą žyminio mokesčio dalį) ir tęsti skolos išieškojimą teisminiu keliu arba atsisakyti bylinėjimosi teisme.

7. Skolos išieškojimas per antstolį. Jeigu skolininkas per nurodytą terminą prieštaravimų nepateikia, tuomet teismo įsakymas įsiteisėja ir jį galima pradėti vykdyti priverstinai, t. y. gauti vykdomąjį raštą ir išieškoti skolą per antstolį.

Ši informacija negali būti laikoma teisine konsultacija ir naudojama individualiems teisiniams atvejams. Tinkama ir kvalifikuota teisinė konsultacija gali būti suteikiama tik tinkamai ir išsamiai įvertinus visas reikšmingas kiekvieno konkretaus atvejo faktines aplinkybes. Norėdami kreiptis dėl teisinės konsultacijos, susisiekite elektroniniu paštu info@versum.lt arba telefonu +370 5 2409715.