Kalba
Categories
Svarbu!
Tinklapyje pateikiama informacija yra bendro pobūdžio ir negali būti laikoma oficialia teisine konsultacija.

24 Rug Pasikeitė vairuotojų kasdienio vairavimo laiko skaičiavimo tvarka

2011 m. birželio 7 d. Europos Komisija, siekdama užtikrinti, kad visose Europos Sąjungos valstybėse narėse būtų vienodai suprantama ir skaičiuojama vairuotojo kasdienio vairavimo trukmė, o informacija apie skirtingose valstybėse narėse padaromus pažeidimus būtų tikslesnė, priėmė Komisijos įgyvendinimo sprendimą K(2011)3759 dėl kasdienio vairavimo trukmės apskaičiavimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 561/2006 (toliau – Komisijos sprendimas).

Komisijos sprendime nurodyta, jog vairuotojų, kurie neišnaudojo visų Reglamentu (EB) Nr. 561/2006 nustatytų poilsio laikotarpių, kasdienio vairavimo trukmė baigiama skaičiuoti, kai prasideda mažiausiai septynių valandų nepertraukiamo poilsio laikotarpis. Paskesnė kasdienio vairavimo trukmė pradedama skaičiuoti, kai pasibaigia šis mažiausiai septynių valandų poilsio laikotarpis.

Kasdienis vairavimo laikas  7 val. poilsio laikotarpis   Kasdienis vairavimo laikas

Iki šio Komisijos sprendimo priėmimo vairuotojų vairavimo trukmė būdavo skaičiuojama iki tol, kol neprasidėdavo mažiausiai devynių valandų nepertraukiamas kasdienio poilsio laikotarpis.

Kasdienis vairavimo laikas 9 val. poilsio laikotarpis   Kasdienis vairavimo laikas

Reglamente (EB) Nr. 561/2006 numatyta, jog vairuotojas kasdienio poilsio laikotarpį gali sutrumpinti mažiausiai iki devynių valandų, todėl būtent šis skaičius buvo laikomas atskaitos tašku skaičiuojant kasdienę vairavimo trukmę.

Žinoma, tai nereiškia, kad vairuotojai nuo šiol gali ilsėtis mažiau, t. y. tik 7 valandas. Jie vis tiek privalo laikytis Reglamento (EB) Nr. 561/2006 reikalavimų dėl minimalios kasdienio poilsio laiko trukmės (kasdien nepertraukiamai ilsėtis ne mažiau kaip 11 valandų, o, kai yra galimybė pasinaudoti sutrumpintu kasdienio poilsio laikotarpiu, ilsėtis ne mažiau kaip  9 val.). Vis dėlto, dėl Komisijos sprendimu nustatytos naujos kasdienio vairavimo laiko skaičiavimo tvarkos, padarius nesunkų vairavimo ar poilsio laiko pažeidimą, vairuotojui nebegrės maksimali administracinė atsakomybė už tokio pobūdžio pažeidimus ir bus skiriamos mažesnės administracinės nuobaudos.

Nors šis Komisijos sprendimas ir jame nustatytas kasdienio vairavimo trukmės skaičiavimo metodas yra rekomendacinio pobūdžio, Valstybinė kelių transporto inspekcija prie Susisiekimo ministerijos pranešė, kad inspekcijos pareigūnai, tikrindami keleivinių ir krovininių transporto priemonių vairuotojų vairavimo ir poilsio režimą, taikys Komisijos sprendime rekomenduojamą vairuotojų kasdienio vairavimo laikotarpio skaičiavimo metodą.

Ši informacija negali būti laikoma teisine konsultacija ir naudojama individualiems teisiniams atvejams. Tinkama ir kvalifikuota teisinė konsultacija gali būti suteikiama tik tinkamai ir išsamiai įvertinus visas reikšmingas kiekvieno konkretaus atvejo faktines aplinkybes. Norėdami kreiptis dėl teisinės konsultacijos, susisiekite elektroniniu paštu info@versum.lt