Kalba
Categories
Svarbu!
Tinklapyje pateikiama informacija yra bendro pobūdžio ir negali būti laikoma oficialia teisine konsultacija.

07 Kov Vežėjo atleidimas nuo atsakomybės dėl paslėptų krovinio defektų

CMR konvencijos 17 straipsnio 2 dalis įtvirtina nuostatą, kad vežėjas atleidžiamas nuo civilinės atsakomybės, jei krovinio sugadinimą ar praradimą lėmė paslėpti gabenamų prekių defektai. Paslėptas krovinio defektas suprantamas kaip prekės trūkumas, kuris yra nebūdingas tam tikro pobūdžio prekėms. Tai, kad krovinys buvo prarastas ar sugadintas būtent dėl paslėptų gabenamų prekių trūkumų turi įrodyti pats vežėjas.

Krovinio paslėptas defektas gali nekelti problemų, kol prekės nejuda, tačiau gali nulemti žalą judėjimo metu, todėl, remiantis šia vežėjo atleidimo nuo civilinės atsakomybės sąlyga, būtina įvertinti du aspektus: 1) gabenamo krovinio pobūdį; ir 2) vežėjo veiksmus tą krovinį gabenant.

Šiuo atveju neturi reikšmės, kiek su tokiomis krovinio savybėmis buvo supažindintas vežėjas. Lemiamą reikšmę čia turi tai, ar gabenimui priimamos prekės yra kokybiškos ar ne. Pavyzdžiui, jei pervežimui perduodamas pienas, kuris į tarą supilstomas jau pradėjęs rūgti, bus laikoma, kad krovinys buvo perduotas su defektais, kurių vežėjas negali nustatyti. Atleidžiant vežėją nuo atsakomybės dėl paslėptų krovinio trūkumų, būtina konstatuoti tokį jo defektą, kuris iš tikrųjų tai prekių kategorijai yra visiškai nebūdingas.

Nepaisant to, kad šiuo atveju kalbama apie tokius krovinio trūkumus, kurių vežėjas negali pamatyti plika akimi, sprendžiant ginčą dėl vežėjo atsakomybės  neabejotinai bus atsižvelgiama į pastarajam CMR konvencijos nustatytą pareigą patikrinti krovinio išorinę būklę jį priimant ir, pastebėjus bent menkiausius defektus, apie tai pažymėti krovinio važtaraštyje. Taip pat, sprendžiant vežėjo atleidimo nuo atsakomybės klausimą, ir, vertinant vežėjo, gabenusio krovinį, veiksmus, bus vertinama, kaip vežėjas rūpinosi gabenamu kroviniu. Įrodyti, kad jis tą darė tinkamai, atidžiai ir rūpestingai – vežėjo pareiga.

Svarbu pabrėžti, jog šiuo atveju kroviniui padarytos žalos priežastis turi būti būtent gabenamų prekių paslėptas defektas, todėl, norėdamas būti atleistas nuo atsakomybės aukščiau išdėstytais pagrindais, vežėjas negali remtis savo transporto priemonės defektais, nes pagal CMR konvencijos 17 straipsnio 3 punktą jis privalo užtikrinti, kad krovinio pervežimui pateikta transporto priemonė yra techniškai tvarkinga.

Krovinio siuntėjas, be abejo, turi teisę ginčyti tai, kad žalą sukėlė paslėpti krovinio defektai, tačiau, vadovaujantis tarptautine teismų praktika, jam tenka pareiga įrodyti, kad gabenimui perduotas krovinys buvo tinkamos kokybės tokio pobūdžio prekių atžvilgiu.

Taigi vežėjas, norėdamas pasiremti paslėptais gabento krovinio defektais savo atsakomybei eliminuoti, turi įrodyti paslėpto krovinio defekto buvimą, priežastinį ryšį tarp jo ir kroviniui padarytos žalos bei savo veiksmų gabenant krovinį tinkamumą.

Ši informacija negali būti laikoma teisine konsultacija ir naudojama individualiems teisiniams atvejams. Tinkama ir kvalifikuota teisinė konsultacija gali būti suteikiama tik tinkamai ir išsamiai įvertinus visas reikšmingas kiekvieno konkretaus atvejo faktines aplinkybes. Norėdami kreiptis dėl teisinės konsultacijos, susisiekite elektroniniu paštu info@versum.lt arba telefonu +370 5 2409715.