Kalba
Categories
Svarbu!
Tinklapyje pateikiama informacija yra bendro pobūdžio ir negali būti laikoma oficialia teisine konsultacija.

09 Sau Vežėjo atsakomybės dydžio nustatymas krovinio ar jo dalies praradimo atveju

CMR konvencijos 23 straipsnyje nustatyta, kad vežėjo atsakomybės dydis už prarastą krovinį ar jo dalį, negali būti didesnis nei 8,33 atsiskaitymo vieneto (SDR – tai dirbtinė valiuta sudaryta iš konkretaus Euro, JAV dolerio, Svaro sterlingo ir Japonijos jenos valiutų kiekio) už kiekvieną trūkstamą kilogramą bruto svorio (bruto svoris – tai prekių svoris kartu su pakuote).

Tačiau atkreiptinas dėmesys į tai, kad CMR konvencijos nustatyta vežėjo atsakomybės riba jokiu būdu nereiškia, kad vežėjas privalės visais atvejais mokėti būtent maksimalų 8,33 SDR dydį už trūkstamą krovinio kilogramą, nes nuostolių dydį visais atvejais turi įrodyti ieškovas.

Kompensacijos, kurią vežėjas turi mokėti už prarastą krovinį, suma apskaičiuojama remiantis tuo pačiu Konvencijos 23  straipsniu, t. y. suma apskaičiuojama pagal krovinio vertę, buvusią toje vietoje ir tuo laiku, kai krovinys buvo priimtas vežti. Tokia nuostata akivaizdžiai yra suformuluota tam, kad muito mokesčiai ir kitos su krovinio pervežimu susijusios išlaidos nebūtų įskaičiuojamos į krovinio vertę.

Krovinio vertė nustatoma pagal biržos kainas, o, jeigu tokių nėra, – pagal rinkos kainas, o, jei nėra ir tokių, tai pagal to paties asortimento ir kokybės prekių vertę. Vadovaujantis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika, kai nėra įrodymų dėl rinkos ar biržos vertės, krovinio vertė turi būti nustatoma remiantis suma, įrašyta važtaraštyje arba sąskaitose-faktūrose, lydėjusiose krovinį. Krovinio vertės nustatymu remiantis sąskaita-faktūra vadovaujamasi ir tarptautinėje praktikoje.

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas taip pat yra konstatavęs, kad, jei įrodymai apie rinkos ar biržos vertę yra pateikti, tačiau jie smarkiai viršija sąskaitoje-faktūroje nurodytą krovinio vertę, teismas gali vadovautis tarptautinės teisės principu, kad nesąžininga šalis, kuri siekė sumažinti ar išvengti muito mokesčių, negali tikėtis tokio paties savo interesų gynimo kaip ir sąžininga šalis. Tai reiškia, kad tokiu atveju, t. y., jei sąskaitoje-faktūroje nurodyta krovinio vertė bus didesnė nei 8,33 SDR už kiekvieną trūkstamą kilogramą bruto svorio, vežėjas atlygins tik dalį krovinio vertės.

Svarbu žinoti, kad 8,33 SDR apribojimas krovinio praradimo atveju taikomas tik krovinio vertei, bet netaikomas kitiems mokėjimams – užmokesčiui už vežimą, muitų rinkliavoms ir mokesčiams, kitoms su vežimu susijusioms išlaidoms.

Pažymėtina, kad tais atvejais, kai vežėjo kaltė dėl krovinio praradimo pasireiškia tyčia arba tyčiai prilygintu dideliu neatsargumu, vežėjas netenka teisės į atsakomybės ribojimą ir iš jo išieškomi visi patirti nuostoliai.

Ši informacija negali būti laikoma teisine konsultacija ir naudojama individualiems teisiniams atvejams. Tinkama ir kvalifikuota teisinė konsultacija gali būti suteikiama tik tinkamai ir išsamiai įvertinus visas reikšmingas kiekvieno konkretaus atvejo faktines aplinkybes. Norėdami kreiptis dėl teisinės konsultacijos, susisiekite elektroniniu paštu info@versum.lt